sâmbătă, 3 noiembrie 2012

10 Lessons from Einstein.. 10 lectii de viata de la Albert Einstein


EN: 10 Lessons from Einstein

1. Follow Your Curiosity “I have no special talent. I am only passionately curious.”

2. Perseverance is Priceless “It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.”

3. Focus on the Present “Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.”

4. The Imagination is Powerful “Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Imagination is more important than knowledge.”

5. Make Mistakes “A person who never made a mistake never tried anything new.”

6. Live in the Moment “I never think of the future – it comes soon enough.”

7. Create Value “Strive not to be a success, but rather to be of value.”

8. Don’t be repetitive “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”

9. Knowledge Comes From Experience “Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.”

10. Learn the Rules and Then Play Better “You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”


RO: 10 lectii de viata de la Albert Einstein!

1. Urmează-ţi curiozitatea: “ Nu am niciun talent deosebit. Sunt doar un curios pasionat.”

2. Perseverenţa este nepreţuită: “Nu e atâta că sunt foarte deştept, cât faptul că mă concentrez mult asupra problemelor.”

3. Concentrează-te pe prezent: “Orice bărbat care poate conduce în siguranţă în timp ce sărută o fată drăguţă, pur şi simplu nu dă sărutului atenţia cuvenită.”

4. Imaginaţia este puterea:  “Imaginaţia este totul. Ea este anticiparea viitoarelor atracţii ale vieţii. Imaginaţia este mai importantă decât ştiinţa.”

5. Fă greşeli: “O persoană care nu a greşit niciodată nu a încercat nimic nou.”

6. Trăieşte momentul:  “Nu mă gâdesc niciodată la viitor - vine el destul de repede.”

7. Creează valoare: “Nu căuta succesul, ci valoarea!”

8. Nu te repeta: “Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru de mai multe ori şi să aştepţi rezultate diferite.”

9. Ştiinţa vine din experienţă: “Informaţia nu înseamnă ştiinţă. Singura sursă de cunoaştere este experienţa.”

10. Învaţă regulile şi apoi joacă mai bine: “Trebuie să înveţi regulile jocului. Apoi, trebuie să joci mai bine decât oricine altcineva!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Statistici